Hoe werkt CODAS?

CODAS is volledig gebaseerd op statistische analyse en vergelijking van teksten. Er wordt in de analyse op een veelheid aan parameters en tekstkenmerken gelet die gevat zijn in een groot aantal algoritmen. Dit maakt het een heel objectieve en zeer consistente wijze van nakijken.

Deze algoritmen berekenen uit de aangegeven voorbeelden en tegenvoorbeelden een profiel, bestaande uit de tekstkenmerken, van "het beste antwoord". CODAS vergelijkt nu eenvoudig alle antwoorden met dit "beste antwoord" en bepaalt van ieder antwoord hoe sterk het hierop lijkt in vergelijking met de andere antwoorden. Het resultaat is een rangschikking van alle antwoorden van best vergelijkbaar naar minst vergelijkbaar. Hiermee ontstaat dus de basis voor een cijferlijst waarbij de best vergelijkbare antwoorden scoren het hoogst scoren. De hoogste waarde is niet automatisch een 10, het beste antwoord kan immers best maar een 8 waard zijn.

CODAS zorgt dat de docent de volledige controle houdt op het beoordelen. Hij bepaalt immers wat hij een voorbeeld of een tegenvoorbeeld vindt. Daarmee past hij zijn nakijknorm toe op de populatie ingeleverde antwoorden. Waar modelantwoorden altijd te kort doen aan de creativiteit van de kandidaten, is bij CODAS deze creativiteit vertegenwoordigd en wordt ook mee beoordeeld door de docent.

Gradiation doet, voor optimaal gebruik van CODAS, enkele suggesties:
. de documenten zijn in elektronische vorm beschikbaar*
. de vraagstelling is niet té open waardoor de antwoorden vergelijkbaar zijn
. de toe te kennen beoordeling is
. er geldt een minimum antwoordlengte van circa 50 woorden
. er moet een statistisch significant aantal voorbeelden en tegenvoorbeelden aangegeven worden (circa 10% van de populatie)
. de antwoorden moete talig zijn en hebben lopende zinnen
. cijfers geven van 0 tot 10 kan maar is niet altijd aan te raden, een drie- of vijfpuntsschaal is soms beter

 

* Bij voorkeur in bekende tekstverwerker formaten, geen PDF of andere image gebaseerde formaten

T. +31 (0)10 2260886 E.info@gradiation.com P.Esdoornlaan 13 - 3053 WS - Rotterdam
Rabobank 38.22.95.560 KvK 32100560