Nakijken

Hoe werkt dat nakijken met CODAS?
Voor de case beschrijving gaan we uit van een groep van 300 studenten die een schrijfopdracht hebben gekregen. De opdracht is het schrijven van een advies over de strategische waarde van de aankoop van een bedrijf ter versterking van een product portfolio. De opdracht wordt op de computer gemaakt en elektronisch ingeleverd.

De docent kijkt na met behulp van CODAS en heeft alle ingeleverde adviezen beschikbaar. Na het starten van CODAS opent hij een eerste, willekeurig gekozen, advies. Dit document leest hij door en bepaalt aan de hand van de nakijknormering of dit document een echt voorbeeld is of juist niet. Hij geeft geen cijfer maar alleen de kwalificatie "voorbeeld" of "tegenvoorbeeld" die hij invult in CODAS. Zo beoordeelt hij nog circa 5 documenten op deze wijze na waarna hij de opdracht te herberekenen. CODAS bouwt een profiel op van "het goede antwoord" en op basis van dit profiel rangschikt CODAS alle documenten. De docent beoordeelt nu nog, in een paar iteraties, in totaal ongeveer 30 voorbeelden en tegenvoorbeelden. Aan het einde van iedere iteratie moet CODAS herberekenen. Het resultaat is een lijst met documenten die gerangschikt zijn naar de mate waarin ze overeenkomen met het profiel van het " goede antwoord". Deze lijst gebruikt de docent om de uiteindelijke cijfers te bepalen waarbij de bovenste het hoogste en de onderste het laagste cijfer krijgen.

Voor een groep van 300 ingeleverde opdrachten kijkt de docent er zelf 30 na en bespaart daarmee heel wat tijd. Gebruikt de docent het volgende jaar dezelfde opdracht dan hoeft hij de nieuwe adviezen alleen maar door CODAS te laten vergelijken met de antwoorden van vorig jaar.

lees meer over de werking van CODAS...


T. +31 (0)10 2260886 E.info@gradiation.com P.Esdoornlaan 13 - 3053 WS - Rotterdam
Rabobank 38.22.95.560 KvK 32100560